#बेरुजु

महालेखा वार्षिक प्रतिवेदन : प्रदेशको बेरुजु ८ अर्ब ३८ करोड, सबैभन्दा बढी मधेसमा

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको बेरुजु ५ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब १४ अर्ब […]